Menu Sluiten

Het is nog nooit zo donker geweest

Geschreven: Januari, 2015;

In deze duistere tijden wil Rotterdam voor Gaza een klein beetje licht brengen. Na de oorlog tegen Gaza ligt Gaza grotendeels in puin. Woningen, bedrijven, scholen en infrastructurele voorzieningen zijn weggebombardeerd. Humanitaire hulp waaronder medische zorg is onmogelijk gemaakt. Alle vormen van solidariteit en menselijkheid zijn welkom.

 

De Gazastrook is een gebied zo groot als twee keer Texel waar 1.8 miljoen mensen wonen, waarvan 1.5 miljoen vluchteling is. Israël bezet Palestina, waaronder de Gazastrook. Het vormt samen met de Westelijke Jordaanoever (inclusief Oost-Jeruzalem) de bezette Palestijnse gebieden. Israël controleert het luchtruim, de zee en het vervoer van personen of goederen. Transport is zeer beperkt toegestaan. Zo beperkt dat er voor veel goederen sprake is van een blokkade. De blokkade betreft ook essentiële nutsvoorzieningen zoals water en elektriciteit of humanitaire hulp.
Het Dar Essalaam ziekenhuis helpt de allerarmsten in het zuiden van de Gazastrook. Door middel van het “Arme Patiënten Fonds” weet het ziekenhuis aan veel mensen die zorg nodig hebben gratis of tegen een kleine vergoeding zorg te verlenen of medicijnen te verstrekken. Ook dit ziekenhuis lijdt onder de bezetting door Israël. “Rotterdam voor Gaza” voerde al eerder actie voor medicijnen en start nu een nieuw project. 

 

Het Dar Essalaam ziekenhuis heeft “Rotterdam voor Gaza” steun gevraagd om zonnepanelen te plaatsen zodat ze niet meer afhankelijk zijn van energie leveranties via Israël. Immers de eigen centrale is door Israël vernietigd; en draait nu op minimale capaciteit. Elektriciteit is er vaak maar enkele uren per dag en dieselolie voor aggregaten is door de blokkade duur en niet altijd beschikbaar. Door het plaatsen van zonnepanelen kan te allen tijde de medische hulp geboden worden waar de inwoners van Gaza behoefte aan hebben.
Rotterdam voor Gaza steunt dit initiatief van harte en probeert geld bij elkaar te krijgen om het mogelijk te maken.

Help jij een handje mee om de blokkade te doorbreken?
Geef gul op rekeningnummer NL 94 INGB 0006360364 ten name van Stichting Palestina te Rotterdam, onder vermelding van “Licht voor Gaza”

Rotterdam voor Gaza is een initiatief van maatschappelijke organisaties, kerken en politieke partijen die elkaar vinden in de verontwaardiging over de bezetting van de Palestijnse gebieden, de schending van de mensenrechten op de Westoever en in de Gazastrook.