Menu Sluiten

Israel’s vernieuwing  van  Palestijnse wanhoop

Door: The Electronic Intifada: 7 Augustus 2018 Maureen Clare Murphy (vertaling A.R.)

Belangrijke voorzieningen in Gaza staan op de rand van instorten nadat Israël het vervoer van brandstof naar het  bezette en geblokkeerde gebied weer eens heeft verboden, dit volgens het Bureau van de Verenigde Naties voor de coördinatie van humanitaire zaken (OCHA) afgelopen maandag 6 augustus 2018.

Twee ziekenhuizen, maar mogelijk meerdere zullen binnen 2 dagen door hun voorraden brandstof heen zijn volgens het OCHA. Hetzelfde geldt voor  40 van de 132 water- en sanitaire voorzieningen in Gaza. 1.2 miljoen Palestijnen lopen een groot risico dat het afvalwater zal overstromen rond de 41 hoofdpompstations.

Dit zijn de dreigingen veroorzaakt door de laatste opzettelijk ontworpen en gecontroleerde crises opgelegd aan Gaza om het verzet onder de bevolking te breken.

“Israel moet een einde maken aan de beperkingen van import van VN gesponsorde noodbrandstof naar Gaza en donoren moeten direct fondsen voorzien om een catastrofe veroorzaakt door mensen te voorkomen”.

Rechten als onderhandelingsvoorwaarden

De basis voorzieningen van de bevolking in Gaza, waarvan de helft kinderen zijn en twee derde vluchtelingen, worden gebruikt als onderhandelingsvoorwaarden bij indirecte gesprekken tussen Hamas en Israël met bemiddeling  van de VN Midden Oosten vredesgezant en Egypte.

De meertraps deal zou de Israëlische blokkade moeten verlichten en  internationaal  gefinancierde  humanitair projecten implementeren na de verklaring van een onmiddellijke wapenstilstand, inclusief een halt aan de brandende vliegers en ballonnen uit Gaza.

Zowel de infrastructuur als de economie van de bevolking van Gaza heeft ernstig geleden na de meer dan een decennium lange blokkade door Israël en de militaire aanvallen.  De helft van de bevolking van Gaza leeft onder de armoedegrens en één derde in nog ernstigere armoede, dat wordt gedefinieerd als minder dan 3.60 dollar per dag te besteden.

De werkloosheid is 49 % maar het percentage is hoger voor jongeren (60%) en voor vrouwen (71%). De huishoudens in Gaza ontvangen rond de 4 uur stroom per dag en 97 % van het water is niet drinkbaar. Van de 12.000 huizen die Israël heeft vernietigd  tijdens de aanvallen in 2014, is slechts de helft herbouwd.

Van de 3.5 miljard dollar die is toegezegd door internationale donoren voor de opbouw van Gaza na de oorlog, is ongeveer de helft uitbetaald tot maart van dit jaar (2018).

Straffeloosheid

Israël is de bezettende macht in Gaza en is daarmee verantwoordelijk voor de humanitaire behoeften van de bevolking die onder deze militaire bezetting leven. Maar de situatie van straffeloosheid stelt Israël in staat herhaaldelijk de infrastructuur van de bevolking te vernietigen zodat andere landen en internationale organisaties de rekening kunnen betalen.  Ondertussen houdt Israël de controle over humanitaire projecten die door deze landen zijn gesubsidieerd.

Het zogenoemde ‘Gaza Wederopbouw  Mechanisme’, ontwikkeld door de VN, de Palestijnse Autoriteit en de COGAT, de bureaucratische arm van de Israëlische bezetting, houdt de controle van Israël in stand. Voor het Wederopbouw Mechanisme verzamelt de VN privé informatie over Palestijnse gezinnen en geeft dit door aan Israël, die een vetorecht heeft over welke gezinnen hulp krijgen om hun huizen te herbouwen.

In een vertrouwelijke analyse, exclusief gepubliceerd door Electronic Intifada in 2016, waarschuwde een vooraanstaande internationale rechtsdeskundige  de VN functionarissen,  dat de Gaza Wederopbouw Mechanisme illegaal is en een schending is van het ‘Recht op leven’ van de Palestijnse bevolking. Toch blijft Israël  gebruik maken van humanitaire hulp als hefboom om druk te zetten op Palestijnen in Gaza voor haar eigen doelen.

In juli 2018 verbood Israël de import van en naar Gaza, inclusief de binnenkomst van noodvoorraden brandstof geleverd door de VN. De verklaring die werd gegeven voor de aangescherpte beperking was de lancering van brandbare vliegers en ballonnen vanuit Gaza, die voor honderden branden in Zuid Israël hadden gezorgd.

Maar de verklaringen gedaan door Israëlische leiders laten zien dat deze maatregelen een vorm van collectief straffen is. “De inwoners van Gaza moeten begrijpen dat zolang er brandbare ballonnen en vuurtjes aan onze kant zijn , hun kant niet terug kan keren naar de normale routine” aldus de Israëlische minister van defensie Liebermann.

Volgens drie internationale ontwikkelingsorganisaties, zijn water- , gezondheids- en sanitaire projecten voor tientallen miljoenen dollars geblokkeerd door de beperkingen in juli. Dit betreft ook een groot ontziltingsplatform in Gaza stad, dat water zou gaan leveren aan 200.000 mensen  evenals watertanks voor meer dan 190.000 mensen en faciliteiten die afvalwater zuiveren van honderdduizenden huishoudens om de vervuiling van de zee tegen te gaan.

“Water gerelateerde ziekten zijn de voornaamste oorzaken van kindersterfte en veroorzaken  een kwart van de ziekten in Gaza”, volgens internationale ontwikkelingsorganisaties.

Gezien de omvang  waarbij de Israëlische regering controle heeft over “welke Palestijnen voor zichzelf en hun gezinnen kunnen zorgen”, wijzen  de ontwikkelingsorganisaties er op dat Israëlische ambtenaren de beperkingen beschrijven als  ontworpen om “ de economie van Gaza op de rand van instorten te houden  zonder het over de rand te duwen”.

En toch is dat niet de enige omvang van de controle die Israel heeft over de levens van de Palestijnen in Gaza.

Kankerpatiënt gestraft

Mensenrechtenorganisaties hebben vorige week onthuld dat Israël vergunningen voor vertrek heeft geweigerd aan 800 Palestijnen in Gaza op grond van het gegeven dat de aanvragers een eerste graad familielid zijn van een “lid van Hamas”.

De Mensenrechtenorganisaties hebben een petitie gestuurd naar het Israëlische Hooggerechtshof  namens zeven patiënten die op die basis de toegang tot medische zorg zijn ontzegd.

Deze nieuwe vorm van collectief straffen is door het Israëlische veiligheidskabinet opgelegd nadat de familie van een gedode Israëlische soldaat, wiens lichaam in Gaza wordt vastgehouden, het Hooggerechtshof vroeg  om reisvergunningen voor  medische behandeling  voor “Hamas leden en hun familie” te weigeren, zoals gemeld in The Jerusalem Post.

Totdat Israël de hervatting van brandstof naar Gaza  toestaat, zijn de levens van meer dan 2.000 patiënten die afhankelijk zijn van elektrische apparaten in gevaar, inclusief couveuses van pasgeboren baby’s.

Zinvolle acties, niet alleen maar vermaningen, moeten genomen worden  om een einde te maken aan ‘experimenten in menselijke wanhoop’ in Gaza.

De eerste stap is een onvoorwaardelijke vraag om de Israëlische blokkade te beëindigen. Basisrechten moeten worden gegarandeerd, deze zijn niet onderhandelbaar.