ROTTERDAM BRENGT LICHT IN GAZA

Eerste zonnepanelen geplaatst op ziekenhuis.

Met een gift groot € 15.000 van Rotterdam voor Gaza heeft het Dar Essalam ziekenhuis vlak bij het Palestijnse vluchtelingenkamp in Khan Younis, de eerste fase kunnen voltooien van een ambitieus zonnecollectoren project. Laboratorium, bloedtransfusiedienst en kleine operatiezaal zijn vanaf nu niet meer afhankelijk van de falende elektriciteitsvoorziening of de peperdure diesel aggregaten, maar draaien zeven dagen in de week, vierentwintig uur per dag op het volop aanwezige zonlicht.

Rotterdam voor Gaza, een platform van Rotterdamse maatschappelijke organisaties, kerken en politieke partijen, heeft zich in de afgelopen maanden vol ingezet om Licht voor Gaza te realiseren. Op bijeenkomsten, bij collectes en via de Rotterdam voor Gaza website liet de Rotterdamse bevolking zich van haar beste zijde zien.

Zonnepanelen zijn voor het ziekenhuis niet alleen om milieuredenen zeer gewenst; zij zijn bittere noodzaak daar waar de elektriciteitscentrale na de Israëlische bombardementen van vorig jaar hooguit 8 uur per dag stroom levert; en de –vaak door tunnels gesmokkelde- diesel voor aggregaten zelfs een klein ziekenhuis als Essalam ruim €900 per dag kost.

Het succesvolle project is voor de in Rotterdam voor Gaza verenigde organisaties een sterke stimulans om door te gaan; en in het nieuwe jaar ook een tweede fase te realiseren.

Inmiddels ontvingen we deze verantwoording.verantwoording

Wilde Ganzen steunt het project ‘Licht voor Gaza’is dit betekent dat zij de opbrengst met 50 % verhogen.