Over Gaza

Man in Gaza steekt vuur aan voor de thee voor de resten van zijn aan puin geschoten huis.

Foto: Eman Mohammed

De Gazastrook is het gebied van circa 360 km2 (ruim twee keer Texel) dat grenst aan Israël, Egypte en de Middellandse Zee. Het vormt samen met de Westelijke Jordaanoever (inclusief Oost-Jeruzalem) de bezette Palestijnse gebieden.
De Gazastrook telt ongeveer 1,5 miljoen inwoners, van wie ruim 1 miljoen geregistreerd staan als vluchteling bij UNRWA, het VN-orgaan voor Palestijnse vluchtelingen. De meesten van hen zijn in de jaren 1947 tot 1949 (voorafgaand aan en tijdens de oorlog die volgde op het uitroepen van de staat Israël) gevlucht of verdreven uit historisch Palestina. Ze komen oorspronkelijk uit dorpen en steden rondom de Gazastrook, die nu binnen Israël liggen. 62 Jaar na de oprichting van de staat Israël leven zij, hun kinderen en kleinkinderen nog steeds als vluchteling.

Alle toegang tot de Gazastrook via land, lucht en/of zee is in handen van Israël, ook na de ontruiming van de nederzettingen en militaire installaties in augustus 2005. De enige verbindingsmogelijkheid tussen de Gazastrook en de buitenwereld loopt via drie bewaakte grensposten Rafah, Karni en Erez of de drie kleinere grensposten Kerem Shalom, Sufa en Nahal Oz. Het vervoer van personen of goederen via deze grensposten wordt echter zeer beperkt toegestaan en is onderhevig aan strenge, tijdrovende controles.

Nadat Hamas in juni 2007 de controle verwierf over de Gazastrook werden de grenzen van Gaza vrijwel volledig gesloten door het Israëlische leger. Hierdoor ontstonden grote problemen met de voorziening van voedsel, water, riolering en medische zorg.

Transportverbindingen (bus- of vrachtwagenkonvooien) voor personen of goederen tussen de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever zijn niet aanwezig. Vanwege de beperkte toegang tot de kustwateren worden circa 35.000 personen die afhankelijk zijn van visvangst in hun bestaan bedreigd. De Palestijnen mogen geen haven bouwen en de Israëlische marine hindert Palestijnse vissersboten om meer dan 10 km de zee op te varen. In de praktijk betekent dit dat de Gazastrook, met ongeveer anderhalf miljoen Palestijnen, van de buitenwereld is afgesloten.

De aanhoudende blokkade van de Gazastrook en de Israëlische bombardementen op Gaza in december 2008 en januari 2009 hebben gezorgd voor een humanitaire crisis in het gebied.

Na de aanval op het hulpkonvooi op 31 mei 2010, waar bij negen opvarenden om het leven kwamen, heeft Israël onder druk van de internationale gemeenschap de blokkade iets versoepeld.

De Israëlische mensenrechtenorganisatie Gisha rapporteert dat de hoeveelheid goederen niet genoeg is om aan de behoeften te voldoen. De grote tekorten aan goederen als bouwmaterialen, medicijnen en voedsel maakten het moeilijk om gewonden adequaat te behandelen en de vernietigde gebouwen weer op te bouwen.

Export van (landbouw)goederen uit Gaza en personenverkeer zijn echter nog steeds verboden, wat de wederopbouw van de economie onmogelijk maakt.

Bron: United Civilians for Peace